Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii

w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”.

Termin realizacji projektu: 01.08.2018 r.- 15.11.2018 r.

Celem projektu było przywrócenie pamięci i symboli narodowych, bohaterów historycznych z terenu Radoliny i gminy Golina oraz stwarzanie przestrzeni do  integracji. Rozwój i krzewienie lokalnej kultury. Planowane
wydarzenia – warsztaty, wykłady, spotkania miały na celu wzmocnienie pamięci regionalnej mieszkańców
poprzez przypomnienie im historii i dziejów, a także rozwijanie szacunku do tradycji i dorobku
narodowego, uwrażliwianie
na piękno dziedzictwa kulturowego własnego narodu.

Całkowita wartość: 5235,00

Środki własne finansowe: 500,00

Dotacja: 3000,00

Wkład własny niefinansowy (praca na zasadzie wolontariatu): 1735,00

Odbiorcy:1000

Osoby realizujące projekt:

– członkowie stowarzyszenia:11

– wolontariusze: 50

– instruktorzy/prelegenci: 1

Kulturalnie z Radoliną dla Niepodległej- ozdabianie szkła 03.08.2018 r.

Historycznie z Radoliną dla Niepodległej - wykład o historii wsi, warsztaty ozdabiania toreb i koszulek oraz ognisko 22.09.2018 r.

Kulturalnie z Radoliną dla Niepodległej- decoupage 10.10.2018 r.

Przyrodniczo z Radoliną dla Niepodległej- akcja sadzenia 30. klonów 20.10.2018 r.

Kulturalnie z Radoliną dla Niepodległej- kotyliony i flagi biało- czerwone 05.11.2018 r.

Historycznie z Radoliną dla Niepodległej- wykład o drodze do niepodległości i ognisko na podsumowanie projektu 15.11.2018 r.

Nasza Radolina logo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.

Skip to content