Wyróżnienie za piękny park w Radolinie

Miło nam poinformować, że sołectwo Radolina otrzymało wyróżnienie w VII edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” w kategorii „najciekawszy projekt, sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego” za długofalowy projekt „Uczyńmy nasz park piękniejszym”, realizowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Nasza Radolina”.

Podczas konferencji „Wiejska Polska” 7 lipca 2019 r. odbyło się w Licheniu podsumowanie VII edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego. Czek na kwotę 1700 złotych i okolicznościowy dyplom, z rąk wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Grabowskiego i prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusza Niewiarowskiego, odebrała pani sołtys i jednocześnie prezes Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Nasza Radolina” Arleta Biegasiewicz. Na gali obecny był również Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński wraz z małżonką.

Radolina odniosła sukces dzięki grupie aktywnych mieszkańców, którzy bez wahania odpowiedzieli na apel stowarzyszenia, pracując bez wytchnienia i poświęcając swój prywatny czas w imię dobra wspólnego. Serdecznie za to dziękujemy.

W ramach przedsięwzięcia radolinianie z ochotą ruszyli w teren, by karczować krzewy, sadzić kwiaty, porządkować alejki. Wkrótce w parku stanęła siłownia zewnętrzna, finansowana z programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Ze środków gminy i funduszy zewnętrznych utworzono ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą. Stanowi ona nietypowe źródło wiedzy z zakresu botaniki i historii naszej wsi, dlatego też dość często nauczyciele zabierają tam uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie na lekcje w terenie.

To nie jedyna atrakcja dla dzieci. W zeszłym roku mieszkańcy w czynie społecznym odnowili karuzelę, która stała w parku od lat 60. XX w., i stanowiła nieodłączny element dzieciństwa kilku pokoleń radolinian. Niestety czas odcisnął na niej swoje piętno. Dzięki inicjatywie grupy aktywnych mieszkańców na odrestaurowanej karuzeli mogą się kręcić kolejne pokolenia.

Uporządkowany park stał się centrum rekreacyjno-kulturalnym wsi. Odbywają się w nim ogniska, spotkania z ciekawymi ludźmi (na przykład w listopadzie 2018 r. gościliśmy znanego regionalistę Jerzego Łojkę, który wygłosił wykład o historii Radoliny i drodze Polski do niepodległości. Prelekcja wpisywała się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości). Staramy się, by mieszkańcy naszej wsi mieli do dyspozycji jak najbogatszą ofertę. Sztandarową imprezą, odbywającą się w parku w Radolinie, a przygotowywaną przez nas wspólnie z Domem Kultury w Golinie, jest Noc Kupały. Mamy wtedy możliwość, by nie tylko miło spędzić czas, ale także poznać obrzędy i zwyczaje tak istotne dla polskiej kultury. Należy podkreślić, że projekt „Uczyńmy nasz park piękniejszym” nie jest przedsięwzięciem zakończonym. Niedawno na terenie parku stanął paśnik dla zwierząt. Radolina znajduje się nieopodal Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Można spotkać u nas sarny, zające i różne gatunki ptaków. Ostoja dla nich to bardzo dobry pomysł. Paśnik nie powstałby, gdyby nie pomoc mieszkańców Radoliny. Z zaniedbanej, zarośniętej połaci zieleni stworzono piękną enklawę, w której chce się przebywać.

Nie byłoby tej nagrody, gdyby nie pomoc, zaangażowanie Olgi Frońdy – podinspektora ds. ochrony danych osobowych, sportu i zdrowia w Urzędzie Gminy w Golinie. Dziękujemy za wszystkie przejawy życzliwości. Jesteśmy także wdzięczni burmistrzowi Goliny Mirosławowi Durczyńskiemu za wsparcie, którego nam udziela.

Cieszymy się, że zaangażowanie mieszkańców Radoliny zostało dostrzeżone na arenie wojewódzkiej.

Pełne wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce w kategorii „Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego” zdobyło: „Centrum Rekreacyjno-Kulturalne w Rychliku”, sołectwo Rychlik, gmina Trzcianka (nagroda – 4.300 zł).

II miejsce przyznano sołectwu Stare Grądy w gminie Grodziec za projekt pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie działki nr 164/1” (nagroda – 3.300 zł).

III miejsce zajął projekt “Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ulicy Stawnej w Łuszczanowie wraz z doposażeniem infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej, sołectwo Łuszczanów, gmina Jarocin (2.300 zł).

Dwa równorzędne wyróżnienia i nagrodę finansową w kwocie 1.700 zł otrzymało także przedsięwzięcie „Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji sposobem na lokalną tradycję i kulturę”, zrealizowany przez sołectwo Grójec Wielki w gminie Siedlec.

Najaktywniejszym mieszkańcem (I miejsce) została Gabriela Szeszycka, sołtys Mielżyna, gmina Witkowo (nagroda – 1.400 zł),

II miejsce w tej kategorii zajął Łukasz Witczak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi Łuszczanów w gminie Jarocin (1.200 zł),

III miejsce zajęła Jadwiga Hirt, sołtys Grójca Wielkiego, gmina Siedlec (1.100 zł).

Wyróżnienie otrzymała Agnieszka Warnkowska, prezes Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik, gmina Trzcianka.

Laureaci pierwszych miejsc w obu kategoriach konkursu otrzymali statuetki „Sołecka Nike”. Nagrody były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Karolina Kasprzak

Dodaj komentarz

Nasza Radolina logo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.

Skip to content