Od patyka do koszyka, czyli wikliniarstwo wczoraj 17.08.2019 r

Wiklinowe przedmioty użytkowe, czyli wikliniarstwo dziś 11.09.2019 r.

Sztuka palcami plecionaI, czyli wikliniarstwo jutro 30.09.2019 r.

Sztuka palcami pleciona II, czyli wikliniarstwo jutro 19.10.2019 r.

Ognisko podsumowujące projekt

Fotografie Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi “NASZA RADOLINA”

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii

w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”.

Termin realizacji projektu: 05.08.2019 r.- 20.10.2019 r.

Głównym celem projektu była próba zapobieżenia procesowi odwracania się młodzieży od dziedzictwa przodków poprzez pokazanie potencjału tkwiącego w wikliniarstwie. Chcieliśmy także integrować lokalną społeczność, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu poprzez stwarzanie okazji do spotkań.

Całkowita wartość: 4875,00

Środki własne finansowe: 200,00

Dotacja: 3000,00

Wkład własny niefinansowy (praca na zasadzie wolontariatu): 1675,00

Odbiorcy: 150

Osoby realizujące projekt:

– członkowie stowarzyszenia:11

– wolontariusze: 12

– instruktorzy: 1

 

 
 

Zapraszamy do lektury tekstu podsumowującego projekt. Miłej lektury!

 

Wiklina podsumowanie

Nasza Radolina logo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.

Skip to content