Radolina- harmonogram odbioru odpadów

Prezentujemy Państwu Harmonogram odbioru odpadów od lutego  dla sołectwa Radolina

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą XXXVII/234/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 listopada 2021 r., od 1 stycznia 2022 r. ulegają zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

– 20,00 zł od osoby miesięcznie – w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny (osobom posiadającym kompostownik przysługuje ulga 1,00 zł od osoby miesięcznie),

40,00 zł od osoby miesięcznie –  jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów (odpady zbierane w sposób nieselektywny).

Zawiadomienia o zmianie stawki będą dostarczane do Państwa wraz z Decyzją podatkową.

Stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w 2022 roku pozostają be zmian.

 

Mirosław Durczyński

Burmistrz Goliny

Odpady selektywne:

Odpady zmieszane + popiół

Jak naklejać naklejki w kalendarzu

Nasza Radolina logo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.

Skip to content