Nazwa projektu: Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Parku w Radolinie

Termin realizacji projektu: 10.09.2018 r.- 30.11.2018 r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej- zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych .

Celem projektu były działania informacyjno-edukacyjne podnoszące poziom świadomości ekologicznej i wiedzy na temat flory i fauny występującej na terenie  Radoliny   oraz działania kształtujące postawy ekologiczne w społeczności lokalnej.  Chcieliśmy również wesprzeć publiczną infrastrukturę edukacyjną i turystyczną w sołectwie Radolina. 

Beneficjent: Gmina Golina

Projekt przygotowała pani Olga Frońda- Podinspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, Sportu i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Golinie.

Całkowita wartość: 16472,00

Dotacja:14824,00

Dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w Golinie: 1648,00

Zakupiono:

–  tablicę z planem ścieżki

-tablicę ukazującą ekosystem stawu w parku

-tablicę “Jesion wyniosły”

– tablicę “Aleja grabowa”

– tablicę “Aleja wiązowa”

– tablicę”Zegar śpiewu ptaków”

Wyposażenie klasy dydaktycznej:

– ławostół dydaktyczny  z mapą doliny Warty (z nazwami używanymi dawniej) na blacie.

– ławostół dydaktyczny z wykazem gatunków zwierząt wystepujących w dolinie Warty (ich nazwami i opisem) na blacie

-tablicę niezbędną do przeprowadzania lekcji na łonie przyrody.

Tablice zostały zamontowane w czynie społecznym przez mieszkańców sołectwa Radolina.

Fotografie Katarzyna Żabierek Fotografia

Nasza Radolina logo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.

Skip to content