Rekrutacja

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Formularz zgłoszeniowy- wersja czarno- biała

Informacje o projekcie:

 

Realizator: Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA”

Termin realizacji: październik 2021- lipiec 2022 (weekendy). Dokładny terminarz podamy po zakończeniu rekrutacji i podzieleniu uczestników na grupy

Rekrutacja: od 06. 09 do 30.09. 2021 r.- liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!  Zapraszamy dzieci od 7 do 15 roku życia.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz  wykorzystanie wizerunku dziecka i podpisanie zgody na przekazanie danych dziecka do NIW- CRSO w celu ewentualnej kontroli. 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie- 20 osób

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie- 20 osób

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej- Currie w Przyjmie- 10 osób

Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach- 10 osób

Nauczyciele współpracujący przy rekrutacji:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie – pan Michał Witkowski

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie – pan Piotr Jabłoński,  

                                                                                                         pan Przemysław  Ciesielski

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej- Currie w Przyjmie –  pani Agnieszka Borowska,

                                                                                                                       pan Marcin Ziemniczak

Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach –pani Ewa Koper

                                                                                  

   Cele projektu:  krzewienie sportu, upowszechnianie aktywnego, zdrowego trybu życia poprzez organizację działań ukazujących korzyści i przyjemności płynących z pływania i z kajakarstwa. Wsparcie integracji rodzinach z gminy Golina poprzez stworzenie okazji do rekreacji sportowej, która jest platformą porozumienia i współdziałania oraz przygotowanie zwłaszcza dzieci do bezpiecznego pływania w kajaku i zachowania się w wodzie oraz do odpowiedniego reagowania w sytuacji kryzysowej.

 

Linki związane z rekrutacją:

Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi “NASZA RADOLINA

W wodzie czuję się jak ryba, bo umiejętności nabywam –Na warciańskim szlaku bezpieczny w kajaku

Projekt „ Na warciańskim szlaku bezpieczny w kajaku”- realizowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA”, dofinansowany  ze  środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWEFIO” na lata 2021-2030- ma na celu krzewienie sportu i upowszechnianie aktywnego, zdrowego trybu życia poprzez organizację działań ukazujących korzyści i przyjemność płynących z pływania i z kajakarstwa. Wsparcie integracji w rodzinach z gminy Golina poprzez stworzenie okazji do rekreacji sportowej, która jest platformą porozumienia i współdziałania oraz przygotowanie dzieci do bezpiecznego pływania w kajaku i zachowania się w wodzie oraz do odpowiedniego reagowania w sytuacji kryzysowej

Inicjatywa jest skierowana do stu dwudziestu  mieszkańców naszej gminy, w tym sześćdziesięcioro dzieci.

            Wspomniany projekt będzie realizowany w latach 2021-2022 i składa się z kilku działań: z kursu pływania, ze szkolenia pomocy przedmedycznej, ze szkolenia prawidłowego zachowania się w kajaku,  z wycieczki „Pawełkiem” po jeziorach oraz z dużego rodzinnego spływu kajakowego.

            W roku 2021  i na początku 2022  zaplanowaliśmy realizację  zadania pn. „W wodzie czuję się jak ryba, bo umiejętności nabywam”- sześćdziesięciu  uczniów ze szkół z gminy Golina  w wieku od 7 do 15 lat będzie uczęszczać na  basen  na kurs pływania prowadzony przez ratowników WOPR-u z Konina.  Uczestnicy zostali podzieleni na dziesięcioosobowe grupy. Kryterium podziału stanowił poziom umiejętności pływackich.

            Od 23 października  do 18 grudnia 2021  na zajęcia będzie uczęszczać czterdziestu  uczestników projektu.  Dla tych czterech grup-  początkujących i średnozawansowanych przewidziano piętnastogodzinny program zajęć składający się z trzech bloków (oswajanie z wodą, nauka pływania i doskonalenie).

Młodzież i dzieci  dzielnie ćwiczą co sobotę i widać już efekty.

Bardzo dziękujemy nauczycielom: panom Piotrowi Jabłońskiemu i Przemysławowi Ciesielskiemu ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie,  panu Michałowi Witkowskiemu ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konponickiej w Radolinie, paniom Ewie Koper  oraz Karolinie Walczak ze Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach oraz pani Agnieszce Borowskiej i panu Marcinowi Ziemniczakowi ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie  w Przyjmie za pomoc w rekrutacji oraz realizacji projektu,

                                                     Karolina Kasprzak

Nasza Radolina logo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.

Skip to content