Rekrutacja

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Formularz zgłoszeniowy- wersja czarno- biała

Informacje o projekcie:

 

Realizator: Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA”

Termin realizacji: październik 2021- lipiec 2022 (weekendy). Dokładny terminarz podamy po zakończeniu rekrutacji i podzieleniu uczestników na grupy

Rekrutacja: od 06. 09 do 30.09. 2021 r.- liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!  Zapraszamy dzieci od 7 do 15 roku życia.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz  wykorzystanie wizerunku dziecka i podpisanie zgody na przekazanie danych dziecka do NIW- CRSO w celu ewentualnej kontroli. 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie- 20 osób

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie- 20 osób

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej- Currie w Przyjmie- 10 osób

Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach- 10 osób

Nauczyciele współpracujący przy rekrutacji:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie – pan Michał Witkowski

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie – pan Piotr Jabłoński,  

                                                                                                         pan Przemysław  Ciesielski

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej- Currie w Przyjmie –  pani Agnieszka Borowska,

                                                                                                                       pan Marcin Ziemniczak

Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach –pani Ewa Koper

                                                                                  

   Cele projektu:  krzewienie sportu, upowszechnianie aktywnego, zdrowego trybu życia poprzez organizację działań ukazujących korzyści i przyjemności płynących z pływania i z kajakarstwa. Wsparcie integracji rodzinach z gminy Golina poprzez stworzenie okazji do rekreacji sportowej, która jest platformą porozumienia i współdziałania oraz przygotowanie zwłaszcza dzieci do bezpiecznego pływania w kajaku i zachowania się w wodzie oraz do odpowiedniego reagowania w sytuacji kryzysowej.

Planujemy następujące działania:

  1. “Jestem bezpieczny!”-szkolenie z udzielenia pierwszej pomocy dla ok.60 dzieci w wieku od 7 do 15 lat z gminy Golina , szkolenie poprowadzi ratownik WOPR w Koninie. A odbędzie się ono w świetlicy w Radolinie.
  2. “W wodzie czuje się jak ryba , bo umiejętności nabywam”- kurs pływania pływania dla ok.60 dzieci wieku od 7 do 15 lat z gminy Golina. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. Natomiast chętni będą mieli możliwość wyrobienia sobie Karty Pływackiej. Koszt karty w kwocie 25 złotych pokryją rodzice beneficjentów. Przed rozpoczęciem kursu poprosimy dzieci o wypełnienie ankiety, która pozwoli ocenić stopień ich umiejętności i utworzyć dwie grupy ( początkujący zrealizują trzy cykle- oswojenie z wodą ,

nauka pływania, doskonalenie- każdy cykl to 15 godzin, natomiast zaawansowani zrealizują jeden cykl doskonalenie-15 godzin). Kurs na basenie w Koninie poprowadzą ratownicy WOPR. A uczestnicy dojadą na miejsce autokarem.

  1. “Nie taki kajak straszny”- szkolenie z prawidłowego zachowania się w kajaku dla ok.60 dzieci w wieku od 7 do 15 lat z gminy Golina prowadzone przez ratowników WOPR.
  2. Rejs statkiem wycieczkowym “Pawełek” po Jeziorach Ślesińskim i Mikorzyńskim dla ok. 60 dzieci z terenu gminy Golina
  3. Spływ kajakowy Doliną Warty na trasie Radolina -Ląd. dla ok.120 osób dzieci w wieku 7- 15 lat z rodzicami (zabezpieczony przez ratowników WOPR). Każdy uczestnik spływu otrzyma tzw. pakiet startowy(prowiant oraz koszulki z logo FIO , NIW oraz Stowarzyszenia- oraz gadżety będą to m.in, przypinki) Do organizacji spływu będziemy potrzebować ok. 60 kajaków (wykorzystamy 5 zakupionych z dotacji, a 60

wynajmiemy). W kajakach zakupionych z dotacji popłyną wolontariusze.

6.Piknik podsumowujący w parku w Radolinie dla ok. 120 osób dzieci w wieku 7 – 15 lat z rodzicami

 

 

Linki związane z rekrutacją:

Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi “NASZA RADOLINA

W wodzie czuję się jak ryba, bo umiejętności nabywam –Na warciańskim szlaku bezpieczny w kajaku

Projekt „ Na warciańskim szlaku bezpieczny w kajaku”- realizowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA”, dofinansowany  ze  środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWEFIO” na lata 2021-2030- ma na celu krzewienie sportu i upowszechnianie aktywnego, zdrowego trybu życia poprzez organizację działań ukazujących korzyści i przyjemność płynących z pływania i z kajakarstwa. Wsparcie integracji w rodzinach z gminy Golina poprzez stworzenie okazji do rekreacji sportowej, która jest platformą porozumienia i współdziałania oraz przygotowanie dzieci do bezpiecznego pływania w kajaku i zachowania się w wodzie oraz do odpowiedniego reagowania w sytuacji kryzysowej

Inicjatywa jest skierowana do stu dwudziestu  mieszkańców naszej gminy, w tym sześćdziesięcioro dzieci.

            Wspomniany projekt będzie realizowany w latach 2021-2022 i składa się z kilku działań: z kursu pływania, ze szkolenia pomocy przedmedycznej, ze szkolenia prawidłowego zachowania się w kajaku,  z wycieczki „Pawełkiem” po jeziorach oraz z dużego rodzinnego spływu kajakowego.

            W roku 2021  i na początku 2022  zaplanowaliśmy realizację  zadania pn. „W wodzie czuję się jak ryba, bo umiejętności nabywam”- sześćdziesięciu  uczniów ze szkół z gminy Golina  w wieku od 7 do 15 lat będzie uczęszczać na  basen  na kurs pływania prowadzony przez ratowników WOPR-u z Konina.  Uczestnicy zostali podzieleni na dziesięcioosobowe grupy. Kryterium podziału stanowił poziom umiejętności pływackich.

            Od 23 października  do 18 grudnia 2021  na zajęcia będzie uczęszczać czterdziestu  uczestników projektu.  Dla tych czterech grup-  początkujących i średnozawansowanych przewidziano piętnastogodzinny program zajęć składający się z trzech bloków (oswajanie z wodą, nauka pływania i doskonalenie).

Młodzież i dzieci  dzielnie ćwiczą co sobotę i widać już efekty.

Bardzo dziękujemy nauczycielom: panom Piotrowi Jabłońskiemu i Przemysławowi Ciesielskiemu ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie,  panu Michałowi Witkowskiemu ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konponickiej w Radolinie, paniom Ewie Koper  oraz Karolinie Walczak ze Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach oraz pani Agnieszce Borowskiej i panu Marcinowi Ziemniczakowi ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie  w Przyjmie za pomoc w rekrutacji oraz realizacji projektu,

                                                     Karolina Kasprzak

Rok 2022

Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi “NASZA RADOLINA

 

Szkolę się, by być bezpieczniejszym –Na warciańskim szlaku bezpieczny w kajaku

 Dwuletni projekt „ Na warciańskim szlaku bezpieczny w kajaku”- realizowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA”, dofinansowany  ze  środków Programu  Rządowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWEFIO” na lata 2018-2030- ma na celu krzewienie sportu i upowszechnianie aktywnego, zdrowego trybu życia poprzez organizację działań ukazujących korzyści i przyjemność płynących z pływania i z kajakarstwa. Wsparcie integracji w rodzinach z gminy Golina poprzez stworzenie okazji do rekreacji sportowej, która jest platformą porozumienia i współdziałania oraz przygotowanie dzieci do bezpiecznego pływania w kajaku i zachowania się w wodzie oraz do odpowiedniego reagowania w sytuacji kryzysowej

Inicjatywa jest skierowana do stu dwudziestu  mieszkańców naszej gminy, w tym sześćdziesięcioro dzieci. W poprzednim roku 40 beneficjentów słabo i średnio pływających  uczęszczało na kurs nauki pływania prowadzony przez ratowników WOPR-u w Koninie.

Od stycznia do marca  roku 2022 r.  kontynuowaliśmy realizację działania „W wodzie czuję się  jak ryba i umiejętności nabywam”. Tym razem zajęcia na basenie były przeznaczone dla

20  dobrze pływających uczniów z terenu gminy Golina. Dla  dzieci w wieku od 7 do 15 lat  przygotowano 15 godzinny cykl doskonalenia umiejętności.

W maju przyszedł czas na dwa kolejne szkolenia, równie ważne dla bezpieczeństwa nad wodą.

15 maja 60 beneficjentów spotkało się w świetlicy wiejskiej w Radolinie, by wziąć udział w szkoleniu udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia dla grup po 30 osób prowadziło dwóch ratowników WOPR-u.  Skupiono się nade wszystko nad ćwiczeniami praktycznymi.

22 maja uczestnicy wraz z rodzicami pojawili się w Radolinie nad Wartą, by  dowiedzieć się, że „Nie taki kajak straszny”. Ratownicy WOPR-u  uczyli dzieci, jak prawidłowo wiosłować, co zrobić, gdy kajak się wywróci itp.  

Beneficjenci od razu postanowili sprawdzić nabyte umiejętności i wraz z rodzicami wyruszyli na krótkie spływy Wartą, które były znakomitym podsumowaniem tego emocjonującego dnia. Zarówno podczas szkolenia, jak i podczas spływów rodzinnych wykorzystanych zostało 5 rodzinnych kajaków wraz z oprzyrządowaniem zakupionych  dzięki otrzymanej dotacji.

Czeka nas jeszcze wiele atrakcji  przewidzianych w projekcie.  Zachęcamy do śledzenia naszej strony: www.naszaradolina.pl

                                                                    Karolina Kasprzak

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej- 15.05.2022 r.

Szkolenie "Nie taki kajak straszny"- 22.05.2022 r

Małe rodzinne spływy kajakowe- 22.05.2022 r.

Integracyjny rejs "Pawełkiem"- 29.05.2022 r.

Integracyjny rejs „Pawełkiem”-  –Na warciańskim szlaku bezpieczny w kajaku

Dwuletni projekt „ Na warciańskim szlaku bezpieczny w kajaku”- realizowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA”, dofinansowany  ze  środków Programu  Rządowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWEFIO” na lata 2018-2030- ma na celu krzewienie sportu i upowszechnianie aktywnego, zdrowego trybu życia poprzez organizację działań ukazujących korzyści i przyjemność płynących z pływania i z kajakarstwa. Wsparcie integracji w rodzinach z gminy Golina poprzez stworzenie okazji do rekreacji sportowej, która jest platformą porozumienia i współdziałania oraz przygotowanie dzieci do bezpiecznego pływania w kajaku i zachowania się w wodzie oraz do odpowiedniego reagowania w sytuacji kryzysowej

29 maja 2022 roku 60 dzieci biorących udział we wspomnianym projekcie wypłynęło w rejs najstarszym statkiem wycieczkowym w Polsce. „Pawełek” pływa po wodach jeziora Ślesińskiego i Mikorzyńskiego od 1973 roku, a jego historia sięga 1942 r., kiedy to został zbudowany w jednej z niemieckich stoczni. Do dyspozycji dzieci i wolontariuszy był pokład słoneczny oraz mały salonik pod pokładem.  Ze względu na to, że statek może  każdorazowo zabrać 40 pasażerów, beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy.

Rejsy miały za zadanie zintegrować uczestników, zapewnić im tak potrzebny odpoczynek i relaks i być miłym prezentem z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Cele zostały osiągnięte, ponieważ dzieci wracały z szerokimi uśmiechami na twarzach.

 18 czerwca 2022 zapraszamy na wielki rodzinny spływ kajakowy.

 

                                                                 Karolina Kasprzak

 

Rodzinny rejs kajakowy- 18.06.2022 r

Rodzinny spływ kajakowy  –Na warciańskim szlaku bezpieczny w kajaku

 

Dwuletni projekt „ Na warciańskim szlaku bezpieczny w kajaku”- realizowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA”, dofinansowany  ze  środków Programu  Rządowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWEFIO” na lata 2018-2030- ma na celu krzewienie sportu i upowszechnianie aktywnego, zdrowego trybu życia poprzez organizację działań ukazujących korzyści i przyjemność płynących z pływania i z kajakarstwa. Wsparcie integracji w rodzinach z gminy Golina poprzez stworzenie okazji do rekreacji sportowej, która jest platformą porozumienia i współdziałania oraz przygotowanie dzieci do bezpiecznego pływania w kajaku i zachowania się w wodzie oraz do odpowiedniego reagowania w sytuacji kryzysowej

18 czerwca 2022 roku 60 uczniów biorących udział w projekcie wraz ze swoimi rodzicami, dziadkami, wujkami i ciociami wyruszyło na trasę wielkiego rodzinnego  spływu kajakowego.  Ponad stuosobowa grupa pokonała trasę Radolina- Ląd.  Każdy kajakarz otrzymał  pakiet startowy. W jego skład wchodziły  przekąski, woda, wodoodporne etui na telefon, okolicznościowa przypinka z logo projektu, a dodatkowo dzieci otrzymały koszulki z logo. 

Cisza, spokój , przepiękne widoki pozwoliły uczestnikom zapomnieć o kłopotach dnia codziennego.  Rodziny miały okazję spędzić razem czas, a dzieci mogły  pochwalić się nabytymi na zajęciach umiejętnościami. Podczas spływu korzystaliśmy z  pięciu  rodzinnych kajaków sfinansowanych z pozyskanej dotacji.  Okazały się doskonałe. Niektórzy młodzi beneficjenci  postanowili wykorzystać to, czego nauczyli się na kursie pływania i ochłodzić się w wodzie. Pokaz umiejętności odbywał się oczywiście pod czujnym okiem ratowników WOPR-u Konin, którzy zabezpieczali cały spływ. 

Po wysiłku przyszedł czas na posiłek i integrację podczas rodzinnego pikniku  w przepięknym parku w Radolinie.

Rodzinny spływ kajakowy był ostatnim punktem harmonogramu projektu „Na warciańskim szlaku bezpieczny w kajaku”. Przed nami jeszcze tylko uroczyste podsumowanie inicjatywy, które nastąpi w lipcu. Już dziś serdecznie zapraszamy.

                                                                   Karolina Kasprzak

Nasza Radolina logo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.

Skip to content