Grupa Odnowy Wsi została utworzona 4 maja 2013 roku Uchwała 1/2013 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Radolina. W skład Grupy Odnowy Wsi wchodzili:

– Krzysztof Szymański lider grupy

– Jolanta Górniak

– Anna Radniecka

– Paweł Krysiński

– Maciej Kwaśniewski

Na tym samym zebraniu została podjęta Uchwała 2/2013 o przystąpieniu sołectwa Radolina do Programu “Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. Rada Miejska w Golinie Uchwałą  XXXIX/158/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku zgłosiła sołectwo Radolina do Programu “Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. W 2016 roku został opracowany Plan Odnowy Miejscowości Radolina na lata 2016 – 2021 i przyjęty Uchwałą Nr 1/2016 III Zebrania Wiejskiego Sołectwa Radolina  z dnia 14 lutego 2016 roku,  a następnie uchwalony przez Radę Miejską w Golinie w dniu 23 czerwca 2016 roku, Uchwała Nr XXII/103/2016. W lutym 2017 roku opracowano Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Radolina przy współpracy z moderatorami panią Iwoną Bańdosz i panią Aleksandrą Brzecką.Nasze sołectwo podczas prac reprezentowali: Anna Jarmuż, Krzysztof Szymański, Arletę Biegasiewicz, Barbara Andrzejewska, Wojciech Miętkiewicz. 5 marca 2017 roku na zebraniu wiejskim sołectwa Radolina zostaje podjęta Uchwała 1/2017 o przyjęciu Sołeckiej Strategi Rozwoju Sołectwa Radolina. W lipcu  powołano Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi “NASZA RADOLINA”, na czele którego staje Prezes Arleta Biegasiewicz. Rejestracja stowarzyszenia dokonuje się 22 września 2017 roku w Poznańskim Sądzie. 27 stycznia 2018 roku na zebraniu wiejskim sołectwa Radolina zostaje podjęta uchwała o wskazaniu stowarzyszenia jako Grupy Odnowy Wsi. Od tego momentu wszyscy członkowie stowarzyszenia weszli w skład Grupy Odnowy Wsi Uchwała 1/2018. Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Odnowy Wsi “NASZA RADOLINA” Uchwałą Nr 1/II/2018 z 28 stycznia 2018 roku wskazuje Krzysztofa Szymańskiego jako Lidera Grupy Odnowy Wsi.

Nasza Radolina logo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.

Skip to content